Trzeba sięgać po niewykorzystywane dotąd formy ochrony rynku

wnp.pl (PM) - 26-06-2014

Zapotrzebowanie na rury tworzone przez budowę gazociągów w Polsce przyciąga uwagę największych producentów, m.in. z Chin i Turcji. Wspólnie z Hutniczą Izbą Przemysłowo-Handlową i innymi firmami zwróciliśmy się do Gaz-Systemu o zastosowanie zapisów ustawy o zamówieniach publicznych, która w artykule 138c wskazuje, że inwestor może odrzucić oferty, jeżeli co najmniej połowa towarów nie pochodzi z krajów Unii Europejskiej - mówi Konrad Miterski, prezes zarządu i dyrektor zarządzający Ferrum.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.