Samorządowe budżety pod nowymi rygorami finansowymi

PortalSamorzadowy.pl - 11-07-2018

Dyskusja o zmianach w ustawie o finansach samorządów toczy się od lat. Głównym jej tematem jest zmiana wskaźnika zadłużenia JST. Konsultowany właśnie projekt Ministerstwa Finansów ma tu dać samorządom większą swobodę. Jak jednak będzie, pokaże praktyka.


  • Projekt nowelizacji  ustawy o finansach samorządów jeszcze w tym roku powinien zostać przyjęty.

  • Zdaniem resoru finansów zakłada on wiele korzystnych dla JST rozwiązań.

  • Samorządowcy jednak tylko w części pozytywnie opiniują propozycje MF. Zdaniem samorządów najnowszy projekt zmian w ustawie daje jednak nadzieje na korzystne dla JST rozwiązania. - Z zadowoleniem przyjmujemy, że strona ministerialna nas słucha - mówi Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

- Do tej pory te projekty bywały bardzo dalekie od oczekiwań samorządów, obecny jest im bliższy i mam nadzieję, że się dogadamy.

Jak mówi Kamińska, samorządom zależy na tym, aby wskaźnik zadłużenia można było powiązać z Wieloletnią Prognozą Finansową. - Ja wiem, że MF uważa, iż nasze WPF-y są przesadzone, zbyt optymistyczne, ale moim zdanie szczególnie w dłuższej perspektywie samorządy są tu bardzo ostrożne  - dodaje Danuta Kamińska.

Marek Wiewióra z Departamentu Finansowania Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów mówi: - Projekt jest opiniowanym przez stronę samorządową i na pewno będziemy brali pod uwagę zdanie JST, odniesiemy się do nich w najbliższym czasie.

Zdaniem Marka Wiewióra projekt zawiera dużo korzystnych dla JST propozycji:

- Chodzi tu o możliwość dokonywania restrukturyzacji zadłużenia, możliwość dokonywania wcześniejszej spłaty długu, a jak wiadomo dzisiaj te działania są bardzo ograniczone, nawet w przypadku posiadania własnych środków, które JST mogłaby przeznaczyć na ten cel.

Jak mówi przedstawiciel MF, projekt przewiduje możliwość restrukturyzacji rozumianej jako spłatę długu nowym długiem  o niższych kosztach obsługi. - Da to możliwość wcześniejszej spłaty długu w przypadku posiadania przez samorząd własnych środków, np. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnych środków czy z otrzymanej spłaty wcześniej udzielonych pożyczek. W efekcie w budżetach JST powinny znaleźć się środków na inwestycje, co jest na pewno pozytywne dla samorządów - mówi Wiewiór.

W jego opinii korzystne jest także wyłączenie wydatków bieżących z tytułu obsługi długu - ma to znacząco podnieść limit spłaty zadłużenia i zwiększyć możliwości rozwojowe samorządów. Czytaj całość

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.