Inwestorzy, deweloperzy i samorządy beneficjentami prawa warstwowego?

PropertyNews.pl - 31-07-2018
Prawo warstwowe ma za zadanie ustalić granice nieruchomości nie tylko "w poziomie", ale również "w pionie". Dzięki niemu wiele inwestycji, takich jak budowa tuneli w miastach przynosi zmultiplikowane zyski.

W trakcie X edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbył się panel dyskusyjny pt. „Prawo warstwowe a inwestycje”, podczas którego uczestnicy starali się znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania jak może współgrać niniejsze prawo z inwestycjami infrastrukturalnymi, jaki jest obecny status prawny obiektów ponad gruntem oraz jaki potencjał inwestycyjny drzemie w terenach kolejowych.

W sesji wzięli udział: Marek Chibowski, prezes zarządu, Xcity Investment; Jakub Majewski, prezes zarządu, Fundacja ProKolej; Krzysztof Mamiński, prezes zarządu, PKP SA oraz Andrzej Bittel, wiceminister Infrastruktury i Budownictwa ds. transportu kolejowego. Debatę poprowadził Wiktor Świetlik, dyrektor, redaktor naczelny, Program Trzeci Polskiego Radia.

Prawo warstwowe ma za zadanie ustalić granice nieruchomości nie tylko "w poziomie", ale również "w pionie". Dzięki niemu wiele inwestycji, takich jak budowa tuneli w miastach przynosi zmultiplikowane zyski. Niniejsze prawo umożliwia m.in. właścicielowi budynku nad podziemną linią kolejową czy ulicą pozyskanie statusu pełnoprawnego posiadacza podziemnej infrastruktury komunikacyjnej.

- Brak prawa warstwowego to utrudnienie, zwłaszcza gdy chcemy w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał gruntów kolejowych, szczególnie tych znajdujących się w obrębie dużych miast - mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu, PKP SA. Przyznał jednak, że nieuchwalone prawo warstwowe nie powoduje zaniechania działań PKP.

W kontekście prawa warstwowego Mamiński przyznał, że PKP bardzo poważnie traktuje plany związane z wykorzystaniem przebudowy warszawskiej linii średnicowej, gdzie nad nią miałaby powstać nowa zabudowa.

Prezes PKP pokusił się również o podanie kilku przykładów inwestycji, gdzie dzięki prawu warstwowemu zostałyby one przeprowadzone zdecydowanie sprawniej i szybciej. – Mam tu na myśli m.in. budowę wieżowców nad tunelem prowadzącym do stacji Łódź Fabryczna, czy też parkingu nad stacją – wylicza Mamiński.

Korzyści z wprowadzenia w życie prawa warstwowego, jak twierdzą paneliści, są ogromne. Sam fakt, że inwestorzy są zainteresowani zagospodarowaniem terenów kolejowych zlokalizowanych w samych centrach miast, mówi sam za siebie. PKP również widzi w tym sektorze potencjał, o czym świadczy utworzenie spółki Xcity Investment, mającej na celu realizację wizji deweloperskich.

- Świat już dawno skorzystał z tego typu prawa. Operują nim takie kraje, jak np. Niemcy czy Francja – mówi Marek Chibowski, prezes zarządu, Xcity Investment.

Wyraził również żal, że polskie prawo nieruchomości nadal definiuje w tradycyjny sposób i bezpośrednio wiąże z gruntem, na którym się znajdują. – Jest to ograniczenie udostępniania nieruchomości do np. użytkowania wieczystego. Taka sytuacja zniechęca inwestorów – podkreśla Chibowski.

Wszyscy uczestnicy panelu jednogłośnie zgodzili się w kwestii tego, że prawo warstwowe niesie korzyści niemal każdemu – inwestorom, deweloperom, samorządowcom, czy też właścicielom działek.

Choć zwolennikiem prawa warstwowego jest niemal każdy, do dziś nie zostało ono ustanowione. – W ujęciu prawnym jest to niezwykle skomplikowany proces – mówi Jakub Majewski, prezes zarządu, Fundacja ProKolej.

Andrzej Bittel, wiceminister Infrastruktury i Budownictwa ds. transportu kolejowego potwierdził tylko jego słowa mówiąc, że wprowadzenie prawa warstwowego wymaga zmiany kilkudziesięciu ustaw.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.