EKG 2018: wnioski z europejskiej debaty [PDF]

OFF - 25-07-2018

X Europejski Kongres Gospodarczy wskazał kierunki najważniejszych przeobrażeń, które należy brać pod uwagę, kształtując strategie rozwojowe państw i firm. Źródła zmian w gospodarce leżą, co charakterystyczne, poza sferą ekonomii - w świecie cyfrowych technologii, w relacjach między człowiekiem a środowiskiem naturalnym, w otoczeniu prawnym oraz geopolitycznym.


Europie - dekadę po erupcji światowego kryzysu finansowego - nie ma mowy o stabilności. Nie ma też klarownej wizji przyszłości, a już na pewno - miejsca na „jakoś-to-będzie”. Jedynym pewnikiem staje się niestabilność i permanentna zmiana, a do listy nierozwiązanych problemów dopisywane są kolejne. Stan rzeczy pogarszają nie błędy, lecz brak decyzji, bierność, zaniechania.

Z drugiej strony nowoczesność niesie szanse, o jakich nie śniło się autorom książek science fiction. Technologie zmieniają świat, życie i gospodarkę - bywa: z dnia na dzień. Ludzie młodzi, liderzy kreatywności, którzy umieją wykorzystać rodzące się możliwości, tworzą podwaliny nowego świata, o którym wiemy tyle, że będzie... całkiem inny.

W świecie wielkich szans i równie poważnych zagrożeń Europa i świat, gospodarka i - tworząca dla niej ramy - polityka potrzebują tego samego zestawu cnót: odpowiedzialności, odwagi i otwartości.

W takim klimacie myślowym toczono dyskusje w czasie X Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 900 prelegentów podjęło próbę sformowania diagnoz, wskazania terapii. Identyfikowano problemy i wspólnie zbliżano się do ich rozwiązania.

Tematy, podejmowane na różnym poziomie uogólnień i specjalizacji, objęły spektrum rzadko spotykane w największych wydarzeniach tego typu - od globalnych kwestii klimatycznych czy megatrendów technologicznych po konkretne rozwiązania i modele działania w branżach, specjalnościach, rynkowych niszach.

Pobierz "Wnioski dla Europy 2018"

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.