EEC 2017: wnioski z europejskiej debaty [PDF]

wnp.pl (off) - 13-06-2017
Fot. PTWP

IX Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) przeszedł do historii, ale jak co roku kongresowe idee - opisujące je opinie i wskazania - nadal funkcjonują w przestrzeni publicznej, będąc częścią toczącej się dyskusji o przyszłości Europy i jej gospodarki.

W maju w Katowicach odbył się Europejski Kongres Gospodarczy, największa impreza biznesowa w Europie Centralnej. W trzydniowym cyklu ponad 130 debat i spotkań wzięli udział politycy europejscy, przedstawiciele polskiego rządu i parlamentu oraz prezesi największych firm, przedsiębiorcy, eksperci i liderzy opinii.

Obecność najbardziej opiniotwórczych postaci mających wpływ na przyszłość polskiej i europejskiej gospodarki skłania do nadania treściom Kongresu cech trwałości. To w praktyce element realizacji postulatu, by Europejski Kongres Gospodarczy nie tylko opisywał problemy i stawiał diagnozy, ale wskazywał rozwiązania i proponował terapie.

Określenie trendów, które - dziś zaledwie zarysowane - w najbliższej przyszłości będą kształtować warunki dla działalności gospodarczej, to stała ambicja organizatorów EEC.

"Wnioski dla Europy" są jednym z narzędzi realizacji tego zamiaru - to doroczne wydawnictwo będące próbą podsumowania najważniejszych wątków Kongresu. Syntetyczny tekst w uporządkowany sposób podaje wybrane myśli kluczowych debat, dla których ilustracją jest część składająca się z cytatów i wypowiedzi.

Merytoryczne podsumowanie jest jednocześnie otwarciem nowego etapu - kreowania, w dialogu z dotychczasowymi i potencjalnymi uczestnikami i ekspertami, tematyki kolejnej X edycji Kongresu.
Pobierz "Wnioski dla Europy 2017"

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.