Czy Unia Europejska mogłaby funkcjonować bez budżetu?

portalsamorzadowy.pl - 02-06-2017
Na zdjęciu: siedziba Parlamentu Europejskiego. (Fot. MSZ)

Uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego zastanawiali się, czy Unia Europejska mogłaby funkcjonować bez budżetu.

Reimer Böge jest zdania, że nawet jeśli nie byłoby porozumienia wobec rocznego budżetu UE, to budżet istniałby. Funkcjonowanie UE byłoby dużo bardziej skomplikowane, ale budżet nie zniknąłby.

- Nie możemy wyobrazić sobie Unii Europejskiej bez budżetu. Zawsze walczę o jedność budżetu unijnego, o jego stosowny poziom – dodaje europoseł.

Jorge Núñez Ferrer podkreśla, że zbyt dużo jest do sfinansowania w Unii Europejskiej. – Możemy usunąć jedną politykę, ale bez całego budżetu wszystko rozpadłoby się – dodaje ekspert.

Marcin Kwasowski zauważa, że żadna instytucja nie funkcjonuje bez urzędników, zawsze muszą być środki na administrację. Dlatego budżet unijny zawsze będzie, nawet gdyby miał składać się tylko na płace dla urzędników.

Wiceminister Jerzy Kwieciński uważa, że budżet unijny nie jest stworzony sam dla siebie – cały czas powinniśmy mieć na myśli wartości, dla których Unia Europejska została stworzona.

- Unia Europejska to głównie tworzenie prawa, otoczenia prawnego. Dlatego bez budżetu Unia nie funkcjonowałaby, tak jak nasze rodziny nie mogą funkcjonować bez budżetu. Bez niego stracilibyśmy niepowtarzalną szansę na dalsze tworzenie największego obszaru szczęśliwości na świecie – podkreśla Kwieciński.

Zdaniem Ivany Maletić, potrzebujemy budżetu UE, ale nie jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkich problemów z nim związanych. – Potrzebujemy większej harmonizacji i synergii z budżetami krajowymi - wyjaśnia.

Artykuł powstał na podstawie debaty „Nowy budżet Unii Europejskiej”, która odbyła się 11 maja 2017 r., w ramach IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.