Bezpieczeństwo ponad doktrynę - rekomendacje EEC 2014 w dziedzinie energii

wnp.pl - 21-05-2014
Fot. Fotolia

Bezpieczeństwo i solidarność w energetyce zamiast bezwzględnie lansowanej doktryny. Pogodzenie polityki ochrony klimatu z odnową konkurencyjnego europejskiego przemysłu. Oto wytyczne VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w dziedzinie energii i polityki gospodarczej.

Unia Europejska ma ugruntowaną koncepcję poszanowania klimatu i z polityki jego ochrony nie zrezygnuje. Najwyższy czas na wizję poszanowania przemysłu i jej realizację – to konkluzje przewijające się często w debatach Kongresu dotyczących klimatu, energetyki i przemysłu. Unia powinna promować rozwój innowacyjnej energetyki i przemysłu jako koła zamachowego konkurencyjności całej gospodarki.Nowe cele redukcji CO2 muszą uwzględniać koszty, konkurencyjność i bezpieczeństwo dostaw energii. Ich wyznaczanie trzeba koordynować ze stanowiskiem największych gospodarek świata. Realizacja polityki klimatycznej UE nie może powodować alokacji przemysłu i obniżać konkurencyjności unijnej gospodarki.O tym także:

Duże obawy przed nowym pakietem klimatycznym UE

Polityka klimatyczna UE będzie złagodzona, ale pozostanie

Minister Skarbu: instytucje unijne nie słuchają głosu przemysłuPolityka energetyczna Unii winna opierać się na kilku filarach: rozwoju infrastruktury energetycznej, mechanizmach solidarności, wykorzystaniu wspólnej siły przetargowej w negocjacjach z dostawcami i dywersyfikacji kierunków dostaw. Eksploatacja rodzimych surowców ma stabilizować bezpieczeństwo energetyczne.O tym także:

Droga do reindustrializacji przez pakiet klimatyczny

Litwa popiera pomysł Polski ws. unii energetycznejW trakcie Kongresu przewijał się też postulat zakończenia budowy konkurencyjnego europejskiego rynku energii elektrycznej i gazu. Zwolenników zyskuje koncepcja rynku dwuproduktowego – energii elektrycznej oraz mocy z mechanizmami interwencji państwa w rynek stymulującymi inwestycje.O tym także:

Wspólny rynek energii UE - tyle przeszkód ilu członków

Rynek mocy: kontrakty różnicowe w każdym wariancie

Trudna droga do rynku gazu w Polsce

Ile rynku zostanie na rynku energii?Umowa o wolnym handlu z USA (TTIP) wesprze dywersyfikację dostępu do surowców, przy zachowaniu standardów ochrony środowiska i konsumenta. Jednak miks energetyczny UE powinien opierać się na wykorzystaniu potencjału unijnych zasobów energii – konwencjonalnych i odnawialnych. Systemy wsparcia OZE wymagają jednak racjonalizacji i uzupełniania przez rozwój wszelkich efektywnych technologii produkcji energii.O tym także:

TTIP - bardziej szansa niż zagrożenie

Główny negocjator UE: staramy się o uwolnienie eksportu gazu z USA

Polska dobrze sobie radzi z rozwojem OZEPolska powinna się domagać takiego udziału w redukcyjnym wysiłku UE, który nie będzie bolesny dla przemysłu. Redukcję emisji w Polsce powinniśmy osiągnąć poprzez modernizację sektora wytwarzania energii i efektywność energetyczną.O tym także:

Grabowski: 40-proc. cel redukcji emisji CO2 zbyt ambitny

Liczne przeszkody utrudniają inwestycje w energetyce

Polska liderem budowy konwencjonalnych bloków energetycznychBezpieczeństwo energetyczne kraju należy budować na zdywersyfikowanym udziale paliw w miksie, maksymalnym wykorzystaniu krajowych surowców energetycznych, udziale w unijnym rynku energii, a także dalszej rozbudowie gazowej infrastruktury przesyłowej. Rolą państwa – przypomniano – jest stworzenie regulacji zachęcających do realizowania projektów wydobywczych w obszarze surowców energetycznych.O tym także:

Premier Donald Tusk: budowa niezależności energetycznej musi znaleźć praktyczny wymiar

Energetyka w Polsce: węgiel, OZE, gaz i może atom

Wielkie inwestycje - lepiej z problemami, niż w ogólePobierz publikację: Rekomendacje VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego - Energia w Europie

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.