Skład Rady Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2014


 • Jerzy Buzek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, Przewodniczący Rady Patronackiej Europejskiego Kongresu Gospodarczego

 • Wiesław Banyś - Rektor, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Zygmunt Frankiewicz - Prezydent Gliwic

 • Olgierd Dziekoński - Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP

 • Aleksander Grad - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacji, Tauron Polska Energia SA

 • Jerzy Hausner - Członek Rady Polityki Pieniężnej, Wicepremier, Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w latach 2003-2005

 • Włodzimierz Karpiński - Minister Skarbu Państwa RP

 • Małgorzata Kołakowska - Prezes Zarządu, ING Bank Śląski SA

 • Dawid Kostempski - Przewodniczący, Górnośląski Związek Metropolitalny, Prezydent Świętochłowic

 • Marcin Korolec - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Ministerstwo Środowiska RP

 • Dariusz Lubera - Prezes Zarządu, Tauron Polska Energia SA

 • Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Zygmunt Łukaszczyk - Członek Zarządu ds. Rozwoju, JSW KOKS SA, były Wojewoda Śląski

 • Piotr Litwa - Wojewoda Śląski

 • Jan Olbrycht - Poseł do Parlamentu Europejskiego

 • Paweł Olechnowicz - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa Lotos SA, Przewodniczący Rady Dyrektorów, CEEP

 • Janusz Piechociński - Wicepremier i Minister Gospodarki RP

 • Adam Pieczyński - Członek Zarządu ds. Programów Informacyjnych, TVN

 • Jerzy Polaczek - Poseł na Sejm RP, Minister Transportu w Latach 2005-2007

 • Mirosław Sekuła - Marszałek Województwa Śląskiego

 • Andrzej Siezieniewski - Prezes Zarządu, Polskie Radio SA

 • Janusz Steinhoff - Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001

 • Tomasz Tomczykiewicz - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki RP

 • Piotr Uszok - Prezydent Katowic

 • Zbyszek Zaborowski - Poseł na Sejm RP

 • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.