CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Sadowska  Barbara

Sadowska Barbara

Firma: Ashoka Polska Innowatorzy dla Dobra Publicznego

Stanowisko: Założycielka, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Prezes Zarządu, Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka, Członek

Barbara Sadowska – psycholog, założycielka Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, współtwórca systemu organizacyjno-prawnego na rzecz integracji i gospodarki społecznej w Polsce.
Barbara i Tomasz Sadowscy powołali do życia alternatywny pozarządowy system pomocy, adresowany przede wszystkim do osób bezdomnych i pozwalający im na zbudowanie na nowo własnej tożsamości, kształcenie w szerokim rozumieniu oraz znalezienie własnego miejsca w nowej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Rodzina Sadowskich przez 8 lat zamieszkiwała w pierwszej wspólnocie Barki wraz z osobami bezdomnymi, eksmitowanymi, opuszczającymi domy dziecka, szpitale psychiatryczne czy więzienia i pracowała z tymi osobami nad ich reintegracją społeczną i zawodową. Następnie fundacja stworzyła 20 samofinansujących się wspólnot prowadzonych przez tych, których rehabilitacja odbywała się w pierwszym domu Barki. Na bazie tych doświadczeń powstał program budowania w całej Polsce spółdzielni i domów pomocy.
Barka już od 25 lat walczy z wykluczeniem społecznym re-integrując przez przedsiębiorczość marginalizowane i wykluczone grupy społeczne w Polsce, ale i w krajach tzw. transformacji oraz w krajach rozwijających się.
Barbara Sadowska od 2009 roku buduje partnerstwa lokalne (100 partnerstw lokalnych) na rzecz przedsiębiorczości społecznej, w których tworzone są centra integracji społecznej i rozwija się ruch spółdzielczy. Ogólnopolski program Barki obejmuje m.in. 50 Centrów Intregracji Społecznej, które pomagają rocznie ok. 7 000 osób w trudnościach życiowych.

Swoją działalność Barka rozszerzyła na inne kraje w 1995 roku, poczynając od Francji. Dziś rozwinęła się już ogromna sieć wsparcia migrantów zarobkowych z Europy Środkowo- Wschodniej borykających się z różnymi problemami (bezrobocie, bezdomność itp.) w Irlandii, Anglii, Holandii, Belgii, Kanadzie. W ramach tej współpracy powróciło do swoich krajów ponad 12 tys. migrantów zarobkowych. Barka jest inicjatorem i współzałożycielem Międzynarodowej Sieci Innowacyjnych Przedsiębiorstw Społecznych (INISE) – Barka Afryka, która współpracuje z Parlamentem Europejskim, z diasporą afrykańską w Europie i organizacjami afrykańskimi w sprawie rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Afryce.
Fundacja odegrała znaczącą rolę w rozwoju programów socjalnych w Polsce i na świecie. Barbara Sadowska jest laureatką wielu nagród i wyróżnień krajowych oraz międzynarodowych m.in.: Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski przyznanego przez Prezydenta RP (2011), Nagrody Fundacji Pro Publico Bono (2007, 2009),Time Magazine „European Heros” (2005), Globalnej Sieci Rozwoju (Kair 2003, Pekin 2007), Nagrody Habitat UN (Waszyngton, 2009).
Jest redaktor naczelną Gazety Ulicznej - kwartalnika gospodarki społecznej, dającego możliwości zarobkowe osobom z grup wykluczonych.
Od 2006 roku jest przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Organizacji “Sieć Współpracy Barka”, liczącego 60 organizacji, przedsiębiorstw społecznych, stowarzyszeń i fundacji.
Jest również członkinią Globalnej Sieci Przedsiębiorców Społecznych utworzonej przy Fundacji Klausa Schwaba / World Economic Forum (Davos, Szwajcaria), a także członkinią Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych „Ashoka”.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.