CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Grabowska Genowefa

Grabowska Genowefa

Firma: Europa Plus Twój Ruch

Prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska

Profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego.

W latach 1991-1993 prodziekan, a następnie przez dwie kadencje (1993-1999) - dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ, inicjatorka budowy jego nowoczesnej siedziby.

Senator RP V kadencji (2001-2004). Przewodniczyła w tym czasie senackiej komisji spraw zagranicznych i integracji europejskiej odpowiadając za wdrożenie unijnego prawa oraz delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnioeuropejskiej.

Przedstawicielka Senatu RP w Konwencie ds. przyszłości Unii Europejskiej, ciała odpowiedzialnego za przygotowanie Konstytucji dla Europy (2001-2003),

Obserwator w Parlamencie Europejskim (2003-2004), 16 kwietnia 2003r. w Atenach, uczestniczyła w uroczystości podpisania Traktatu Akcesyjnego wprowadzającego Polskę w unijne struktury.

Posłanka do Parlamentu Europejskiego (2004-2009) z województwa śląskiego (PES). Kwestor i członek Prezydium PE.
Członek parlamentarnych komisji: Konstytucyjnej; Zdrowia Publicznego i Ochrony Środowiska Naturalnego i Bezpieczeństwa Żywności; Praw Człowieka. Przeprowadziła przez Parlament wiele rozporządzeń i dyrektyw, w tym - prawo ułatwiające egzekwowanie alimentów w Unii Europejskiej, podjęła działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci, zdrowej żywności, czy walkę z podrabianymi lekarstwami.

Autorka licznych, wydawanych w kraju i za granicą prac z zakresu prawa Unii Europejskiej, prawa organizacji międzynarodowych, prawa dyplomatycznego oraz prawa ochrony środowiska. Uczestniczyła w wielu przewodach habilitacyjnych, promotor kilkunastu doktorów i setek magistrów prawa i administracji.

2011-2012 członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Honorowy Obywatel Gminy Przystajń (2008)

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.