CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Kozłowski Andrzej

Kozłowski Andrzej

Firma: ULMA Construccion Polska SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Ur. w 1952 r., absolwent Politechniki Warszawskiej. Po ukończeniu studiów przez 13 lat był związany zawodowo z firmą WPBP Żelbet, pracował także na kontraktach w Iraku dla firm Polimex-Cekop i Budimex. W 1989 r. był współzałożycielem firmy BAUMA, która jako pierwsza w Polsce rozpoczęła produkcję betonowej kostki brukowej. W 1992 roku firma rozszerzyła ofertę o dystrybucję systemów szalunkowych, przechodząc stopniowo ku specjalizacji w zakresie technologii monolitycznych, by w 1998 roku rozpocząć produkcję własnych deskowań. Przez cały ten okres Andrzej Kozłowski pełnił funkcję Prezesa Zarządu firmy i pełni ją nieprzerwanie do dziś (po zmianie nazwy firmy w listopadzie 2006 roku jako Prezes Zarządu ULMA Construccion Polska S.A).
Pod jego kierownictwem spółka odniosła wiele sukcesów. Wśród najważniejszych należy wymienić doprowadzenie do debiutu giełdowego na rynku równoległym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w 1997 roku, ekspansję na rynki wschodnie oraz pozyskanie inwestora strategicznego - hiszpańskiej firmy ULMA C y E, S. Coop.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.