CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Zamasz Krzysztof

Zamasz Krzysztof

Firma: ENEA SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Krzysztof Zamasz kieruje Spółką oraz Grupą Kapitałową Enea od stycznia 2013 r. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych TAURON Polska Energia S.A. Wcześniej kierował Elektrociepłownią Tychy S.A. (Grupa TAURON), a w latach 2001-2007 był Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Jest członkiem powołanego przez Ministra Gospodarki Zespołu Doradczego ds. rozwiązań systemowych w sektorze energetyki, sprawuje również funkcję Prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią w Warszawie.
Jest autorem wielu publikacji naukowych. Ma stopień doktora nauk ekonomicznych z dyplomem katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Ukończył studia podyplomowe m.in. z dziedziny energetyki jądrowej i rynków energii, ciepłownictwa, controllingu oraz IT.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.