CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Brussa Anna

Brussa Anna

Firma: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności

Odpowiedzialna za działalność badawczą w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, jak również proces ewaluacji projektów realizowanych przez PARP w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 – Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej oraz środków krajowych. Obecnie zaangażowana w prace przygotowawcze do perspektywy finansowej 2014-2020 – projektowane programy operacyjne Inteligentny Rozwój oraz Wiedza, Edukacja, Rozwój.
W latach 2006-2011 w Ministerstwie Gospodarki, zaangażowana w proces kształtowania polityki przemysłowej, innowacyjności i przedsiębiorczości – ramy prawne i instytucjonalne dla MSP i organizacji biznesowych, projektowanie instrumentów wsparcia dotyczących rozwoju przedsiębiorczości oraz działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw. Bierze udział w krajowej i międzynarodowej debacie nt. dynamicznie rozwijających się innowacyjnych przedsiębiorstw.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.