CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Niedziela Tomasz

Firma: SLD

Urodzony 21 października 1981 roku w Sosnowcu. Magister inżynier energoelektronik, nauczyciel akademicki, ekspert ds. funduszy europejskich, polityk i działacz społeczny.

Ukończył studia na kierunku Energoelektronika o specjalności Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach uzyskując tytuł magistra inżyniera oraz studia podyplomowe na dwóch kierunkach tj.: „Fundusze Europejskie” oraz „Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą”. Nadto ukończył szereg kursów oraz szkoleń m.in. z zakresu zarządzania projektami, pozyskiwania środków z UE, językowych.
W ramach swojej działalności zawodowej zajmuje się m.in. pozyskiwaniem środków unijnych przeznaczonych zarówno na realizację tzw. projektów miękkich dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również przeznaczonych na działania inwestycyjne prowadzone przez firmy i samorządy. Drugim z obszarów działalności zawodowej jest obszar PR-u i marketingu.

Od 1 grudnia 2010 roku pełni funkcję Radnego Rady Miejskiej w Sosnowcu a od czerwca 2012r. jest Sekretarzem Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD. Nadto działa społecznie będąc m.in. prezesem fundacji Perspektywa.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.