CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Pietrewicz Jerzy

Firma: Ministerstwo Gospodarki RP

Stanowisko: Sekretarz Stanu

Od lutego 2013 roku jest Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pełnomocnikiem Rządu ds. Deregulacji. Odpowiada za inicjatywy deregulacyjne rządu związane gospodarką, obszar energetyki odnawialnej w połączeniu z polityką klimatyczną państwa, nadzór nad instytutami naukowo – badawczymi powiązanymi z gospodarką oraz działającymi poza granicami kraju Wydziałami Handlu Promocji i Inwestycji. Jest członkiem Komitetu Rady Ministrów oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. W okresie maj – listopad 2014 roku był Przewodniczącym Międzyresortowego Zespołu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego. Od listopada 2014 roku jest członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W okresie wcześniejszym, był przez 8 lat Wiceprezesem i Prezesem Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA, a także Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Członkiem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, pracował w strukturach Narodowego Banku Polskiego oraz jako Doradca Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu SA. J.W. Pietrewicz jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i nadal czynnym pracownikiem naukowym i dydaktycznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w Instytucie Rynków i Konkurencji. Autor ponad 80 prac naukowych z problematyki ekonomii, ochrony środowiska, funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstw, polityki pieniężnej i bankowości. W latach 2007-2011 - członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.
J.W. Pietrewicz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej Warszawie (1980) oraz II Letniej Szkoły Banku Światowego (EDI) „The Economics of the Market” (1992).
Jest żonaty, ma 4 dzieci, interesuje się przyrodą, sportem – gra w siatkówkę i w tenisa.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.