CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Markowski Jerzy

Markowski Jerzy

Stanowisko: Wiceminister Gospodarki w latach 1995-1996

JERZY MARKOWSKI dr inż. - górnik


W latach 1995-1997 sekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, a następnie wiceminister gospodarki. Pełnomocnik Rządu d/s restrukturyzacji górnictwa.


W latach 1997-2005 senator RP - IV i V kadencji, przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych Senatu RP.


Dyrektor - budowniczy Kopalni Węgla Kamiennego “Budryk” w Ornontowicach w latach 1990-1995.


29 lat pracy na wszystkich kolejnych - od górnika do dyrektora kopalni - stanowiskach w dozorze ruchu pod ziemią w kopalniach węgla kamiennego na Śląsku, w tym 14 lat ratownik górniczy.


Autor wielu publikacji z zakresu górnictwa oraz polityki energetycznej.


Współpracownik zagranicznych uczelni oraz instytucji gospodarczych.


Członek Komisji Górnictwa - Polskiej Akademii Nauk.


Założyciel, honorowy przewodniczący Rady Fundacji Rodzin Górniczych.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.