CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Cieśliński Piotr

Cieśliński Piotr

Firma: Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej

Stanowisko: Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Nowoczesnej Energetyki

Piotr Cieśliński, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ur. 08.08.1978r. w Olsztynie. Przed objęciem po raz pierwszy mandatu Posła w 2009r. pracował 7 lat na stanowisku Dyrektora hurtowni budowlanej „JASAM” w Lidzbarku Warmińskim. W latach 2006-2009 pełnił funkcję radnego powiatowego w Lidzbarku Warmińskim. W wyborach parlamentarnych w 2011r. zdobył mandat posła z ramienia Platformy Obywatelskiej w okręgu wyborczym nr. 34. W Sejmie VII Kadencji jest członkiem Komisji Gospodarki oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Jest założycielem i przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Parlamentarnego. Ponadto jest członkiem i uczestniczy w pracach trzynastu innych zespołów parlamentarnych między innymi: Parlamentarnym Zespole do Spraw Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej oraz Parlamentarnym Zespole do Spraw Nowoczesnej Energetyki.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.