CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Wójcik Waldemar

Wójcik Waldemar

Firma: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Stanowisko: Członek Zarządu

Waldemar Wójcik jest absolwentem Wydziału Wiertniczo-Naftowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiada dyplom magistra inżyniera górnictwa naftowego. Z PGNiG SA jest związany od 1981 roku. Pracował w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu począwszy od stanowiska referenta na Kopalni Gazu Ziemnego poprzez kierownika zmiany w Oddziale Rekonstrukcji, a następnie Kierownika Ośrodka Kopalń w Przemyślu. W latach 1994 - 1996 wybrany na członka Rady Pracowniczej PGNiG. Od 2001 roku do dnia powołania w skład Zarządu PGNiG kolejno Dyrektor Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku oraz Dyrektor Oddziału PGNiG w Sanoku.
Od stycznia 2009 roku do sierpnia 2010 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG ds. Górnictwa Naftowego. Od września 2010 roku zasiadał w zarządzie spółki Polish Oil and Gas Company Libya BV.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.