CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Michniowski  Zbigniew

Michniowski Zbigniew

Firma: Wiceprezes, Energy Cities

Stanowisko: Prezes, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites

Zbigniew Michniowski z wykształcenia jest inżynierem-energetykiem. Jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej. Ponadto ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Architektury na Politechnice Krakowskiej oraz Ekonomikę przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W swojej pracy zawodowej zajmował się m.in. wzornictwem przemysłowym, pełnił funkcje Prezesa Beskidzkiej Agencji Poszanowania Energii oraz Prezydenta Miasta Bielsko-Biała. W roku 2002 został powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Bielska-Białej i funkcję tą pełni do dziś. W ramach struktur Urzędu Miejskiego nadzoruje pracę m.in. takich wydziałów jak:
- Biuro Zarządzania Energią,
- Wydział Ochrony Środowiska,
- Biuro Rozwoju Miasta,
- Wydział Urbanistyki i Architektury,
- Wydział Informatyki,
Jako przedstawiciel Bielska-Białej pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” a także jest sekretarzem Energy Cities (sieć europejska). Bielsko-Biała jest dzisiaj postrzegana jako jedno z miast pionierskich i jeden z liderów jeśli chodzi o działania związane z efektywnością energetyczną w Polsce. Potwierdzają to nagrody przyznane miastu za osiągnięcia w tym zakresie oraz aktywny udział miasta w licznym projektach krajowych i międzynarodowych. W ostatnich latach Bielsko-Biała realizowało wiele autorskich projektów z zakresu zarówno efektywności energetycznej jak i ochrony klimatu gdzie Zbigniew Michniowski występował jako lider zespołów realizujących te działania. Bielsko-Biała aktywnie uczestniczy w wielu projektach realizowanych przy współpracy z Energy Cities a także przystąpiło do „Porozumienia między Burmistrzami” zainicjowanego przez Komisję Europejską i realizuje „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii”.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.