CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Idzik Marcin

Idzik Marcin

Firma: Polski Holding Obronny Sp. z o.o.

Stanowisko: p.o. Prezesa Zarządu

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W latach 2003-2008 pracował w strukturach samorządu lokalnego. Od 2008 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Procedur Antykorupcyjnych, a następnie Dyrektor Biura ds. Antykorupcyjnych w MON, gdzie nadzorował postępowania w sprawie zakupu uzbrojenia. W listopadzie 2009 roku został Podsekretarzem Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji w MON, gdzie odpowiadał za zakupy sprzętu i uzbrojenia wojskowego dla polskiej armii. Stworzył nowy system pozyskiwania sprzętu. Przewodniczył Radzie Uzbrojenia, która pełni rolę ważną rolę w recenzowaniu prac rozwojowych, wdrożeniowych nad uzbrojeniem i wytyczaniu nowych kierunków w modernizacji i zaopatrywaniu żołnierzy w nowoczesne wyposażenie.
Pełnił nadzór nad 14 instytucjami podległymi MON, w tym Agencją Mienia Wojskowego.
W czerwcu 2012 roku został Wiceprezesem Zarządu Polskiego Holdingu Obronnego odpowiedzialnym za obszar sprzedaży i marketingu. Od października 2013 r. pełni obowiązki Prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Obronnego.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.