CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Dąbrowa Stanisław

Dąbrowa Stanisław

Firma: Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk

Stanowisko: Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Stanisław Dąbrowa urodził się 23 marca 1960 roku w Żarnowcu.
W 1985 roku ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie. W 1999 roku odbył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie z zakresu wyceny nieruchomości, a w latach 2000-2001 studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie w zakresie zarządzania grantami Unii Europejskiej.
Karierę zawodową rozpoczął w 1985 roku w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mikołowie, najpierw jako specjalista ds. produkcji roślinnej, później starszy specjalista ds. produkcji roślinnej i główny specjalista ds. produkcji roślinnej. W latach 2002-2004 pełnił funkcję dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie. Od 2005 roku pracował w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, gdzie był kierownikiem oddziału w Mikołowie, a od 2006 roku do czasu powołania na stanowisko Wicewojewody Śląskiego - Kierownikiem Oddziału w Częstochowie.
W latach 1990-1994 był radnym, Członkiem Zarządu gminy Pilicy, w latach 1998-2002 radnym powiatu zawierciańskiego, Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, a od 2006 roku znów zasiada w radzie powiatu zawierciańskiego. Jest też Przewodniczącym Powiatowej Izby Rolniczej i Członkiem Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej.
Stanisław Dąbrowa mieszka w Pilicy, jest żonaty, ma trzech synów. Interesuje się rolnictwem, historią i sportem, a także muzyką ludową.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.