CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Palenica Zbigniew

Palenica Zbigniew

Firma: Solaris Bus & Coach SA

Stanowisko: Członek Zarządu

Mgr Zbigniew Palenica jest członkiem Zarządu firmy Solaris Bus & Coach S.A. odpowiedzialnym za Finanse, Zakupy, Inwestycje oraz Utrzymanie Ruchu. Wspiera również Zarząd w działaniach związanych z Pojazdami Szynowymi.Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie podjął pracę w dużej firmie ubezpieczeniowej w Niemczech. Tam też skończył studia podyplomowe na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. Od połowy lat dziewięćdziesiątych zatrudniony był w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie. W 2003 roku zostaje członkiem Zarządu odpowiedzialnym za finanse i projekty inwestycyjne spółki, a od 2006 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. W tym czasie odpowiada za stronę finansową największych projektów firmy: pozyskiwanie środków z funduszy europejskich czy montaż finansowy przy udziale EBOiR oraz EBI.
Aktywnie działa w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (IGMK) oraz międzynarodowych strukturach UITP. W styczniu 2010 roku został wybrany na Przewodniczącego Komisji Lekkich Pojazdów Szynowych, jednocześnie obejmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu stowarzyszenia. Jest pierwszym, w historii UITP, Polakiem piastującym w organizacji tak wysokie stanowisko.Z dniem 01.06.2012 Zbigniew Palenica został członkiem Zarządu firmy Solaris Bus & Coach S.A., przejmując zagadnienia związane z Finansami, Zakupami, Inwestycjami, jak również wspiera firmę w jej działalności w obszarze Pojazdów Szynowych.
Zbigniew Palenica jest żonaty, ma trzech synów. Pasjonują go szachy, dobra książka (najlepiej historyczna) oraz górskie wycieczki, najchętniej po rodzinnych Tatrach.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.