CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Drzewiecki Stanisław

Drzewiecki Stanisław

Firma: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Poznańskiej, kierunek – Inżynieria Środowiska, specjalność – Wodociągi i Kanalizacja. Od 1999 roku – Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółka z o.o. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. W Bydgoszczy - od 1988 roku, najpierw zatrudniony jako projektant w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego, a od roku 1995 – jako kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego w bydgoskich Wodociągach, nadzorujący planowanie i rozbudowę systemów wodociągowo - kanalizacyjnych w Bydgoszczy. Po wygranym konkursie, w roku 1997 powrócił do Biura Projektów Budownictwa Komunalnego i objął stanowisko dyrektora. Dwa lata później Stanisław Drzewiecki został powołany w skład Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółka z o.o., gdzie do dziś pełni funkcję Prezesa i Dyrektora Naczelnego. Jako Prezes MWiK w Bydgoszczy rozpoczął wdrażanie innowacyjnych planów obejmujących kompleksowe uporządkowanie systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w mieście. Dzięki niemu bydgoskie Wodociągi, jako pierwsza firma z branży w Polsce, pozyskały wsparcie finansowe z Unii Europejskiej na realizację dwóch pilotażowych projektów inwestycyjnych - Bydgoskiego Systemu Wodnego i Kanalizacyjnego oraz Bydgoskiego Systemu Wodnego i Kanalizacyjnego II. Po 12 latach wdrażania w życie modelowych rozwiązań inwestycyjnych, Bydgoszcz znajduje się dziś w gronie nielicznych miast, które kompleksowo rozwiązały problemy gospodarki wodno-ściekowej.
Pełniąc obowiązki Dyrektora i Prezesa MWiK Stanisław Drzewiecki aktywnie włączył się także w działania szeroko pojętej branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Był m.in. członkiem Zarządu Spółki Wodnej Kapuściska w Bydgoszczy oraz wieloletnim Prezesem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.