CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Pieriegud Jana

Pieriegud Jana

Firma: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Stanowisko: Profesor Nadzwyczajny, Katedra Transportu

Jest inżynierem, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Pracuje w Katedrze Transportu SGH od 2001 r., obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół interdyscyplinarnych obszarów takich jak megatrendy, cyfryzacja, rozwój sektorów sieciowych (kolej, elektroenergetyka, telekomunikacja), planowanie rozwoju i finansowanie infrastruktury technicznej, polityka rozwoju korytarzy transportowych i sieci TEN-T, restrukturyzacja przedsiębiorstw kolejowych, konkurencja na rynku usług kolejowych, transport intermodalny, ICT w transporcie i logistyce, smart cities, współpraca transgraniczna, rynki wschodnie.

Jest autorką i współautorką ponad 120 publikacji, współredaktorem naukowym monografii pt. „System transportowy Polski. 10 lat w Unii Europejskiej” (2015), “Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych” (2015), „Cross-border Cooperation in the Framework of the European Neighbourhood Policy: The Eastern Partnership and Russia” (2014), „Benchmarking and best practices in transport sector” (2009), współautorką raportu badawczego „Effectiveness of National Roads Maintenance Management in Poland”, przygotowanego w ramach Programu Ernst & Young „Sprawne Państwo” (2012).

Ma duże doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz ekspertyz z zakresu transportu i logistyki. Jest niezależnym ekspertem Komisji Europejskiej (DG RTD, DG MOVE, INEA). W latach 2013-2015 była członkiem Grupy Doradczej Transport (TAG) Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Od marca 2015 r. jest członkiem Komitetu Naukowego Shift2Rail – europejskiego programu badań i innowacji dla transportu kolejowego. Jest członkiem Transport Economists' Group (UK) oraz Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP, USA).

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.