CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Lesiak Waldemar

Lesiak Waldemar

Firma: Echo Investment

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończył również Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie i Podyplo-mowe Studia Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Pracę zawodową rozpoczął w firmie Mitex-Trade/ Ahold Polska, gdzie pełnił funkcje Dyrektora ds. Operacyjnych oraz Dyrektora Handlowego. W Echo Investment od roku 1997. Zajmował stanowiska Dyrektora ds. Sprzedaży Projektów Mieszkaniowych, Dyrektora ds. Sprzedaży Pro-jektów Komercyjnych, a także Dyrektora Działu Biur i Hoteli. W latach 1998 - 2000 był także Wiceprezesem Zarządu spółki Hekon SA. 21 marca 2013 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.