CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Nowicki Piotr

Nowicki Piotr

Firma: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu

Stanowisko: dyrektor

Ukończył Uniwersytet Wrocławski, na Wydziale Nauk Społecznych – kierunek socjologia. Dodatkowe wykształcenie zdobył na Podyplomowych Studiach w Studium Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w zakresie Menedżer ochrony zdrowia (z wynikiem bardzo dobrym) oraz na studiach MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (także z wynikiem bardzo dobrym). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży medycznej, w tym ponad dziesięcioletnie doświadczenie zdobyte na stanowiskach kierowniczych. Z powodzeniem zarządzał finansami przychodni i szpitali, opracowywał strategie szpitali, wewnętrzne zasady controllingu i budżetowania; współtworzył i wdrażał innowacyjne metody zarządzania placówkami medycznymi. Dotychczasowa praca dała mu szerokie kompetencje i wiedzę merytoryczną. Znakomicie orientuje się w obowiązujących ustawach oraz ich aktach wykonawczych. Zdobył szerokie doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami ludzkimi. Od roku 2012 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu. Przeprowadzona przez niego restrukturyzacja Szpitala zakończyła się zrealizowaniem strategicznych celów, jednym z nich było zahamowanie postępującego zadłużenia Szpitala. Kiedy obejmował zarządzanie SPSK1 we Wrocławiu w roku 2012, zobowiązania ogółem sięgały 151 mln zł, w tym wymagalne 95 mln zł; natomiast w grudniu 2016: zobowiązania spadły do około 88 mln, w tym wymagalne 13 mln 500 tys. złotych. Wśród pracowników posiada niekwestionowany autorytet, który budował nie tylko w oparciu o wciąż doskonaloną wiedzę i kompetencje interpersonalne, ale także predyspozycje osobowościowe, zwłaszcza cechy przywódcze. Pasjonat swojej pracy, wizjoner, nowoczesny manager. 

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.