CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Zaleski Przemysław

Zaleski Przemysław

Firma: ENEA Trading Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Jest doktorem nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu Politechniki Częstochowskiej, studiów MBA WSFiZ w Warszawie, studiów PMA George Washington Univeristy, Washington DC. Ekspert w obszarze sektora energetycznego. Bierze aktywny udział w pracach wielu organizacji branżowych: od wielu lat jest ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, jak również podkomisji stałej ds. energetyki przy Komisji Gospodarki Sejmu RP. Aktywnie uczestniczy w pracach PTPiREE oraz jako jej ekspert w międzynarodowym stowarzyszeniu branżowym Eurelectric (Energy Policy & Generation Committee). W 2010 objął funkcję wiceprzewodniczącego Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji oraz Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Od 2011 ekspert przy komisji realizującej Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w obszarze energetyki. Z sektorem energetycznym związany od 1999 r. W latach 2008-2013 Wiceprezes Zarządu Enea Operator, od maja 2013 Prezes Zarządu Enea Trading i Członek Radny Nadzorczej Enea Wytwarzanie.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.