CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Walasik Artur

Walasik Artur

Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Stanowisko: Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Finansów Publicznych

Ma 41 lat, od ukończenia studiów pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, obecnie na stanowisku profesora w Katedrze Finansów. Wykłada finanse publiczne. Jest autorem ponad 60 artykułów oraz monografii naukowej „Redystrybucyjna funkcja finansów publicznych w ujęciu teoretycznym. Zajmuje się badaniami nad demograficznymi aspektami równowagi finansów publicznych (demografią fiskalną) oraz ekonomiką opodatkowania. Jest członkiem International Institute of Public Finance. Od 2003 r. jest członkiem Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.