CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Zawadzki Krzysztof

Zawadzki Krzysztof

Firma: TAURON Polska Energia SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

Z wykształcenia ekonomista - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest absolwentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył m.in. podyplomowe studia w zakresie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, standardów europejskich w rachunkowości i finansach oraz podatków. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.
W branży energetycznej pracuje nieprzerwanie od początku 1996 roku. Karierę rozpoczął w Elektrowni Łagisza S.A. w Będzinie w pionie ekonomiczno-finansowym, a następnie kontynuował jako zastępca głównego księgowego w Południowym Koncernie Energetycznym S.A.. Przez dwa lata, do sierpnia 2009 roku, zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Rachunkowości i Podatków - głównego księgowego w TAURON Polska Energia S.A. Równolegle w różnych okresach sprawował funkcje w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.
Funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełni od 21 sierpnia 2009 roku.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.