CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Zalicki Łukasz

Zalicki Łukasz

Firma: EY

Stanowisko: Partner

Łukasz Zalicki przez ponad 20 lat pracy w branży konsultingowej zdobył bogate doświadczenie w różnych dziedzinach, obejmujących strategię organizacji, zarządzanie efektywnością, finansowanie inwestycji oraz transakcje kapitałowe. Od kilku lat specjalizuje się w doradztwie dla sektora ochrony zdrowia. Pracował dla szeregu klientów z tego sektora, zarówno prywatnych jak i publicznych.
Łukasz ukończył z wyróżnieniem studia na Politechnice Warszawskiej, równolegle studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył kursy managerskie na Kellogg School of Management oraz Harvard Business School w USA. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.