CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Zaleska Małgorzata

Zaleska Małgorzata

Firma: Narodowy Bank Polski

Stanowisko: Członek Zarządu

Prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska jest Członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Członkiem Economic and Financial Committee przy Radzie UE, Wiceprzewodniczącą Komitetu Nauk o Finansach PAN, Członkiem Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinie Finanse, Wicedyrektorem w Instytucie Bankowości SGH. W dorobku naukowym i popularno-naukowym posiada ponad 340 publikacji.
W latach 1998-2003 była doradcą Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w latach 2000-2002 członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych, a w 2007 r. członkiem Komisji Nadzoru Bankowego. W latach 2007-2009 pełniła funkcję Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2008-2009 była także Członkiem Zarządu International Association of Deposit Insurers oraz Przewodniczącą Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers, a w latach 2009-2013 Członkiem International Relations Committee przy Europejskim Banku Centralnym.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.