CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Wojaczek Piotr

Wojaczek Piotr

Firma: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

Stanowisko: prezes zarządu

Piotr Wojaczek - od roku 1996, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Przewodniczący Konferencji Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Członek grupy roboczej ds. polityki klastrowej przy Ministrze Gospodarki. Absolwent Politechniki Śląskiej. Ukończył Studia Doktoranckie EDBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Laureat licznych nagród, m.in.: nagroda ISTTD Los Angeles za wkład w rozwój gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy standardów życia obywateli oraz „Crystal Dragon of Success“ dla najlepszych managerów na polskim rynku w 2014 roku. Pod jego kierownictwem Katowicka SSE S.A. zagospodarowała gruny o powierzchni ponad 1 tys. ha, tworząc dzięki pozyskanym inwestycjom za ponad 22 mld PLN ponad 56 tys. miejsc pracy. Inicjator założonego w 2011 roku klastra „Silesia automotive”, którego celem jest stworzenie środkowoeuropejskiego regionu kompetencji w branży motoryzacyjnej.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.