CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Witek Wiesław

Witek Wiesław

Firma: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Stanowisko: Dyrektor

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach a także studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (Zarządzanie w Administracji Publicznej).
Miłośnik kolei, z którą był związany przez kilkanaście lat swojej kariery zawodowej. W okresie dziesięciu lat pracował na stanowiskach kierowniczych m.in. jako Zastępca Naczelnika Stacji PKP Warszawa Centralna czy Naczelnik Biura Handlowego Pasażerskiego w ówczesnej Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Warszawie. W latach 1998 – 1999 był Dyrektorem Zakładu Aglomeracyjnych Przewozów Pasażerskich w Warszawie.
Zarządzał przewozami na obszarze dawnych pięciu województw (m.in. warszawskie i łódzkie). Wdrożył m.in. system ajencyjnej sprzedaży biletów. Uczestniczył we wprowadzaniu marki InterCity oraz współorganizował proces przekształceń własnościowych w Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
Od roku 1999 do grudnia 2013 związany był z Urzędem m. st. Warszawy, od 2008 r. jako Dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy. Dzięki temu doskonale poznał poszczególne elementy infrastruktury komunikacyjnej Warszawy. Zagadnienia transportowe poznał również „od kuchni” podczas prac w zespole koordynującym przygotowania do obsługi mistrzostw EURO 2012.
Za swoje największe wyzwanie w 2014 roku uważa organizację komunikacji miejskiej po uruchomieniu II linii metra.
Ma 56 lat. Jest żonaty, ma troje dzieci.
Zainteresowania i hobby – nowe technologie i systemy komputerowe, turystyka rowerowa, sporty zimowe.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.