CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Wiśniewska Halina

Wiśniewska Halina

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego

Stanowisko: Dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji

Od wielu lat związana z sektorem bankowości komercyjnej. Zdobywała doświadczenie na stanowiskach menadżerskich w obszarze zarządzania, sprzedaży i kreowania nowych produktów bankowych dla MŚP oraz optymalizacji procedur obsługi tych klientów, szczególnie w zakresie finansowania ich działalności. Uczestniczyła aktywnie w przygotowaniu rozwiązań legislacyjnych dotyczących rozwoju systemu poręczeń i gwarancji kredytowych dla polskich przedsiębiorstw. Kierowała przygotowaniem i odpowiada za wdrożenie rządowego programu gwarancji de minimis realizowanego przez BGK.
Nadzoruje współpracę BGK z funduszami poręczeniowymi, w których Bank jest udziałowcem. Odpowiada za wdrażanie standardów ich działalności operacyjnej oraz relacje z lokalnymi władzami samorządowymi, będącymi współwłaścicielami funduszy.
Jest ekspertem w zakresie programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, nakierowanych na wspieranie i rozwój przedsiębiorczości.
Od czerwca 2013 r. w zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych AECM, gdzie nadzoruje spraw związane z publicznymi systemami poręczeniowymi oraz tematykę nowych produktów w ofercie organizacji poręczeniowych.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.