CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Tynel Paweł

Tynel Paweł

Firma: EY

Stanowisko: partner

Paweł jest szefem zespołu Działu Ulg i Dotacji Inwestycyjnych wspierającego inwestorów krajowych i zagranicznych w ubieganiu się o pomoc publiczną z funduszy UE oraz ze środków budżetowych. Specjalizuje się w negocjacjach pakietów pomocy publicznej dla największych inwestycji zagranicznych w Polsce oraz realizacji projektów B+R. Ma wieloletnie doświadczenie związane z doradztwem przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE oraz prowadzeniem działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych. W swojej praktyce prowadził wiele projektów dotyczących procesu wyboru lokalizacji inwestycji uwzględniających – obok zachęt inwestycyjnych – także czynnik dostępu do wykwalifikowanych kadr, koszty pracy, aspekty logistyczne, jak również współpracę z lokalnymi władzami oraz sektorem naukowym. Głównymi klientami Pawła są przedsiębiorstwa i koncerny z branży motoryzacyjnej, chemicznej, spożywczej, stalowej oraz centra usług biznesowych. Paweł jest autorem szeregu publikacji oraz artykułów na temat pomocy publicznej oraz zachęt inwestycyjnych, włączając w to raport Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.