CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Tomasik Artur

Tomasik Artur

Firma: Prezes Zarządu, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA

Stanowisko: Prezes Zarządu, Związek Regionalnych Portów Lotniczych

Artur Tomasik jest absolwentem Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
Posiada dyplom MBA oraz Die Akademie fur Fuhrungskrafte der Wirtschaft w Bad Harzburg.
Ukończył też studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach.
Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA., Spółki zarządzającej MPL Katowice Airport.
Wcześniej pracował w instytucjach finansowych, głównie bankach.
Aktualnie również Prezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych oraz Przewodniczący Rady Naukowo –Programowej Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej na Politechnice Śląskiej, a także Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.