CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Tomanek Robert

Tomanek Robert

Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Stanowisko: rektor

Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i profesor w Katedrze Transportu. Zajmuje się ekonomiką transportu i logistyką miejską.


Autor i współautor 150 publikacji, w tym 6 książek. Od 1998 roku zrealizował samodzielnie bądź we współautorstwie 27 zamawianych prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących m.in. restrukturyzacji przedsiębiorstw transportowych, polityki i strategii rozwoju transportu w regionach i miastach, a także optymalizacji gospodarki transportowej w sektorze publicznym.


Członek komitetu redakcyjnego miesięcznika „Transport Miejski i Regionalny” oraz rady naukowej kwartalnika „Transport Problems”.


W latach 1992-1997 zastępca dyrektora Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP. W latach 2005-2008 prodziekan na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W latach 2008-2016 prorektor, a od 2016 rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


 

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.