CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Tarkowski Alek

Tarkowski Alek

Firma: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska

Stanowisko: Dyrektor

Doktor socjologii, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, organizacji tworzącej narzędzia i metodologie wykorzystania technologii cyfrowych na rzecz zaangażowania społecznego. Koordynator projektu Creative Commons Polska, polskiego oddziału globalnej organizacji promującej elastyczne modele prawa autorskiego dla twórców. Pełni również w organiacji funkcję European Policy Advisor. Wice-przewodniczący Koalicji Otwartej Edukacji oraz członek Rady Administracyjnej międzynarodowego stowarzyszenia COMMUNIA. Członek ruchu Obywateli Nauki, odpowiedzialny za zagadnienia dotyczące otwartości zasobów. W latach 2008-2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych przy Prezesie Rady Ministrów, odpowiedzialny za kwestie dotyczące społeczeństwa cyfrowego. W latach 2011-2013 członek Rady Informatyzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Współautor raportu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów "Polska 2030" oraz Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku. Doradza w kwestii wykorzystania technologii cyfrowych instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym, współpracował m.in. z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Muzeum Historii Warszawy. Współtwórca projektu "Kultura 2.0", poświęconego przemianom kultury pod wpływem mediów cyfrowych. Współautor raportu "Mapa drogowa dla otwartego rządu w Polsce". Aktywnie zaangażowany w debaty nad kształtem polityki publicznej w zakresie systemu prawa autorskich, dostępu do informacji publicznej, oraz dostępności zasobów edukacji, kultury i nauki. Interesuje się socjologią mediów i technologii cyfrowych; społecznymi i kulturowymi skutkami ich funkcjonowania w społeczeństwie, oraz otwartymi modelami produkcji wiedzy i kultury.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.