CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Talaśka Jan

Talaśka Jan

Firma: DNV GL Polska

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju, Usług Doradczych i Akademii

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor d/s Rozwoju, Usług Doradczych i Akademii DNV GL Polska.
Jan Talaśka posiada 35 letnie doświadczenie zawodowe głównie w sektorze morskim Oil & Gas oraz energetycznym. Pracuje w DNV GL od 1996 roku.
Jego ostatnie 7 lat, koncentruje się na działalności związanej z zarządzaniem projektami, prowadzi multi- dyscyplinarne zespoły inżynierów z kilku krajów, w całym procesie projektu, w tym także oceny ryzyka w projektach na lądzie i morzu. Był sponsorem projektu dla Europejskiej Fundacji Klimatu koncentrującego się na rynku wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, a w szczególności udziału różnych źródeł generacji energii elektrycznej w Polsce. Był i jest sponsorem projektu JIP do oceny ryzyka technologii Mały GTL (gazu do cieczy), terminalu Polskie LNG. Jest także osobą odpowiedzialną w regionie za propagowanie i wdrażanie do realizacji opracowanego przez DNV GL dokumentu przedstawiającego Zalecane praktyki dla poszukiwań gazu z łupkowego.
Jako Dyrektor Usług Doradczych i Rozwoju DNV Polska , jego obowiązki obejmują: planowanie strategiczne, rozwój biznesu i usług, a także zademonstrowania doświadczenia i możliwości DNV GL w branży nafty i gazu.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.