CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Strojewski Dariusz

Firma: M.W. Trade SA

Stanowisko: Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. W 1989 roku uzyskał tytuł doktora nauk fizycznych na Politechnice Warszawskiej.
Przebieg pracy zawodowej:
- od VI 2010 własna działalność gospodarcza obejmująca usługi doradcze, własne inwestycje kapitałowe oraz produkcyjne
- III 2009 - IV 2010 Sfinks Polska SA - Wiceprezes Zarządu
- VII 2008 – VIII 2009 OrsNet sp. z o.o. - Dyrektor Zarządzający
- VIII 2004 – VII 2008 Magellan sp. z o.o./SA - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
- IV 2000 – VII 2004 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - Senior Bankier
- I 1995 – IV 2000 ING Bank N.V., Oddział w Warszawie (od 1997: ING Barings) - Senior Officer, Zastępca Dyrektora, Dyrektor Departamentu, Departament Rynków Kapitałowych i Finansowania Strukturyzowanego
- VII 1998 – IV 2000 ING Barings - Dyrektor
- VII 1996 - VII 1997 ING Barings Securities sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
- VIII 1992 – XII 1994 Creditanstalt Financial Advisers SA - Kierownik Projektów
- XII 1991 – IV 1992 Członek Komisji Papierów Wartościowych
- VIII 1991 – VII 1992 Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Starszy Specjalista - Kierownik Zespołu Polityki Nadzorczej Narodowy Bank Polski
- IX 1990 – VIII 1991 Ministerstwo Finansów - Starszy Specjalista, Biuro Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych
- X 1987 – IX 1992 Szkoła Główna Handlowa - Asystent, Starszy Asystent, Adiunkt, Instytut Ekonometrii
- III 1986 – IX 1987 Ośrodek Naukowo-Badawczy Elektroniki Próżniowej - Asystent

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.