CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Stankiewicz Robert

Stankiewicz Robert

Firma: DOW na Polskę i Kraje Bałtyckie

Stanowisko: Prezes Zarządu

Robert Stankiewicz objął stanowisko Prezesa Zarządu Dow na Polskę i kraje bałtyckie z dniem 1 lutego 2012 roku.
Robert Stankiewicz umacnia pozycję Dow w Polsce, opierając się na otwartym i konstruktywnym dialogu z klientami, partnerami biznesowymi, władzami i miejscowymi społecznościami. Jest również zaangażowany w projekty przynoszące wartość dodaną oraz nowe możliwości dynamicznego wzrostu w Polsce i krajach bałtyckich.
Dyrektor Stankiewicz rozpoczął pracę w Dow Polska w 2006 roku na stanowisku Account Managera działu Podstawowych Plastików i Styrenów (Base Plastics & Styrenics), Polimerów Plastycznych (Engineering Plastics) oraz Rozwiązań Budowlanych Dow (Dow Building Solutions). W 2007 roku objął stanowisko Regionalnego Szefa ds. Sprzedaży i Marketingu w dziale Rozwiązań Budowlanych Dow (Dow Building Solutions), SPU i Polimerów Plastycznych (Engineering Plastics). W 2009 roku za osiągnięte wyniki otrzymał najwyższą nagrodę za wybitne wyniki sprzedaży (Pinnacle Award for Sales Excellence). W 2010 roku został mianowany Team Leaderem Obsługi Klienta Polimerów Plastycznych (Performance Plastics Customer Service Team Leader) na Europę Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę.
Przed rozpoczęciem pracy w Dow piastował stanowiska Account Managera i Regionalnego Kierownika Sprzedaży w firmie Polimeri Europa (ENI Group).
Robert Stankiewicz jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania i Marketingu.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.