CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Smolik Adam

Smolik Adam

Firma: Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej. Ukończył także Amerykańsko-Polskie Studium Podyplomowe z zakresu przyjaznej dla środowiska restrukturyzacji przemysłu ciężkiego (1998-1999, Politechnika Śląska oraz University of Minnesota) oraz szkolenie The Theoretical and Practical Training in Energy Technology and Management (1991). Od 1997 roku związany z Zakładami Pomiarowo-Badawczymi Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. w Gliwicach. Najpierw pracował na stanowisku Dyrektora Technicznego i Członka Zarządu, a od 1999 roku jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Naczelnym spółki.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu największymi inwestycjami w energetyce.
Nadzoruje prace i czynnie uczestniczy w projektach realizowanych przez ENERGOPOMIAR w roli Inżyniera Kontraktu oraz doradcy technicznego inwestora.
W ENERGOPOMIARZE wprowadził i rozwinął usługi doradztwa technicznego dla banków i instytucji finansujących.
Przez 25 lat związany był z Elektrownią Jaworzno III. W 1993 roku został Głównym Inżynierem ds. Instalacji Odsiarczania Spalin. Przez cztery lata kierował wydzieloną strukturą, realizującą nadzór nad projektowaniem, budową, uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji IOS. W 1997 roku został Głównym Inżynierem i Doradcą Prezesa Zarządu.
W latach 1996–1998 był Członkiem - Ekspertem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Dwustronnego Polsko-Amerykańskiego Komitetu Sterującego ds. Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Skawina.
Na przestrzeni ponad trzydziestu lat pracy zawodowej został uhonorowany m.in. Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużony dla Energetyki, Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego.
Autor wielu publikacji i referatów na temat praktyki zarządzania projektami inwestycyjnymi i funkcji Inżyniera Kontraktu.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.