CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Siemiątkowski Tomasz

Siemiątkowski Tomasz

Firma: Członek Zespołu ds. Prawa Spółek, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Polska Grupa Zbrojeniowa SA

Stanowisko: Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara, Kierownik, Zakład Prawa Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Adwokat, doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendysta University of California – Berkeley, Boalt Hall School of Law (visiting scholar – stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2002–2003) oraz Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu (visiting fellow – stypendysta MPI, 2004). Senior Partner Zarządzający w kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara. Specjalizuje się w obszarach fuzji, przejęć i restrukturyzacji, prawa rynku kapitałowego, arbitrażu, prawa korporacyjnego oraz prawa energetycznego. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej m.in. PKO BP S.A. oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu tej Rady, PLL LOT S.A. oraz Polbank S.A. Aktualnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., a także członek Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego i Polsko – Amerykańskiej Fundacji Onkologicznej. Członek Zespołu ds. Prawa Spółek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej (przewodniczący zespołu prawa gospodarczego i handlowego tej komisji).

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.