CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Sawin Sergiusz

Sawin Sergiusz

Firma: Innovatika Sp. z o.o.

Stanowisko: Chief Innovation Architect

Współzałożyciel i dyrektor zarządzającym w firmie Innovatika – Thinkdom of Business Innovators. Doświadczony w pracy nad rozwojem innowacji w jednej z największych korporacji FMCG, dziś wspiera przedsiębiorstwa w rozwoju nowych produktów i podnoszeniu efektywności procesów innowacyjnych. Pracował dla takich firm jak 3M, Akzo Nobel, TP, Heinz, Coca-Cola, BRE Bank. Jest współtwórcą wielu narzędzi wykorzystywanych w projektach doradczych jak m.in. Innovation Springboard, Idea Booster, czy Revenue Generator. Często moderuje warsztaty i sesje kreatywne, m.in. z wykorzystaniem australijskiej metodologii ZING. W ciągu ostatnich dziesięciu lat prowadził kilkadziesiąt projektów doradczych z obszaru innowacyjności w Polsce, Europie Zachodniej, USA, na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowo-Wschodniej. Jest organizatorem kampanii innowacyjnych, banków inicjatyw i programów zarządzania pomysłami, a także certyfikowanym ekspertem w dziedzinie badania potrzeb klientów z wykorzystaniem metody Outcome-Driven-Innovation. W 2010 roku w imieniu Innovatiki otrzymał nagrodę „Excellence in Innovation” podczas Indira Innovation Summit w Mumbaju, Indiach. Od 2012 roku zajmuje się tematem innowacji modelu biznesu prowadząc projekty i seminaria Business Model Masterclass.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.