CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Sałek Zbigniew

Sałek Zbigniew

Firma: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Stanowisko: Pełnomocnik-Doradca Prezesa ds. Rozwoju Inwestycji

Zbigniew Sałek jest magistrem ekonomii kierunku Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada szereg dyplomów szkoleń i kursów prestiżowych Instytucji Międzynarodowych z dziedziny lotnictwa i ekonomii. Od roku 1993 jest ściśle związany z lotnictwem, kiedy to objął stanowisko Dyrektora Naczelnego Państwowego Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze PPL. Dzięki jego zaangażowaniu rozpoczęto wiele inwestycji na polskich lotniskach, zainstalowano szereg najnowocześniejszych urządzeń i pomocy nawigacyjnych, powstało nowoczesne Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego. Państwowe Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze PPL stało się wówczas nowoczesną firmą, gotową do obsługi rosnącego ruchu lotniczego w Polsce i przynoszącą duże zyski dla budżetu Państwa. Przez kolejne lata pełnił m.in. funkcje Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Lublin Świdnik, V-ce Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Wrocław i Przewodniczącego Rady nadzorczej Portu Lotniczego Poznań – Ławica. Współtworzył dla tych portów nowoczesne plany rozwoju, programy modernizacji i poszukiwał partnerów finansowych. W okresie przygotowań Polski do EURO 2012 zajmował się analizą stanu przygotowania polskich i ukraińskich lotnisk do obsługi wzmożonego ruchu lotniczego w tym okresie. Zbigniew Sałek również uczestniczył w pracach Związku Regionalnych Portów Lotniczych, będąc jego Przewodniczącym a wcześniej jego jednym z założycieli. Docenieniem jego osiągnięć na niwie lotniczej w kraju i za granicą jest udział w Międzynarodowym Zrzeszeniu Menedżerów Lotnictwa (IAAE) w Waszyngtonie . Od wielu lat pełni funkcję Członka Zarządu tej organizacji. Zbigniew Sałek jest aktywnym uczestnikiem i prelegentem wielu konferencji w Polsce i za granicą z zakresu szeroko rozumianej tematyki lotniczej. W codziennej swojej pracy współpracuje z liniami lotniczymi, portami lotniczymi w kraju i zagranicą oraz organami administracji państwowej m.in. Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwem Finansów, Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Sejmem, Senatem, Prezydentami miast, MON. Obecnie jest członkiem Kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, odpowiadającym za finanse i rozwój inwestycji.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.