CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Rapp Markus

Rapp Markus

Firma: EWE Polska Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Prezes Zarządu EWE Polska Sp. z o.o.
Doktor nauk inżynierskich związany z branżą gazowniczą od 1997 roku. Absolwent Wydziału Górnictwa Uniwersytetu Technicznego Clausthal-Zellerfeld. Wykładowca na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.
W latach 1997-2002 zatrudniony w Preussag Energie GmbH w Niemczech oraz w Wenezueli. W roku 2003 podjął obowiązki zawodowe jako manager regionu Ameryka Łacińska w firmie OMV AG w Wiedniu. W ramach przejęcia przez OMV AG rumuńskiej spółki PETROM SA objął funkcję zarządzania projektami PETROM w Kazachstanie i przeniósł się do Bukaresztu. Od 2005 roku dr Markus Rapp zatrudniony jest EWE AG w Oldenburgu. Od roku 2006 dr Markus Rapp odpowiedzialny jest za całokształt działań grupy EWE Polska.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.