CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Polus Andrzej

Firma: Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko: Prezes Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych

Doktor habilitowany nauk politycznych o specjalności stosunki międzynarodowe, adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Prezes Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. Pracę doktorską pt. „Commonwealth na arenie międzynarodowej” obronił w marcu 2008 roku. Autor ponad 50 publikacji i artykułów naukowych (w tym 4 monografie, 3 prace pod redakcją naukową). Kierownik lub wykonawca 14 projektów badawczych, w ramach których prowadził badania terenowe m.in. w: RPA, Ghanie, Namibii, Zambii, Botswanie, Ugandzie, Tanzanii. Ekspert Narodowego Centrum Nauki. Obszary badawcze: teoria stosunków międzynarodowych, współczesny multilateralizm, sytuacja społeczno – polityczna w Afryce Subsaharyjskiej.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.