CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Piela Piotr

Piela Piotr

Firma: EY

Stanowisko: Partner, Zarządzający Działem Doradztwa Biznesowego

Karierę rozpoczął w 1995 roku w firmie Arthur Andersen. Od ponad 20 lat doradza przedsiębiorstwom sektora energetycznego. Prowadził szereg projektów dla kluczowych polskich oraz zagranicznych podmiotów tego sektora. Projekty te obejmowały: program elektroenergetyki dla Polski, rozwiązanie kontraktów długoterminowych, wydzielenie operatorów systemów przesyłowych oraz dystrybucyjnych, proces konsolidacji sektora energii elektrycznej, procesy restrukturyzacyjne, doradztwo strategiczne, inwestycyjne i prywatyzacyjne.
Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, którą ukończył z wyróżnieniem. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej oraz studia podyplomowe z zarządzania w Harvard Business School. Uczestniczył w licznych szkoleniach organizowanych przez IMD, Oxford czy Princeton. Prowadził szkolenia i przemawiał na konferencjach dotyczących zagadnień finansowych w sektorze energetycznym. Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.