CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Paszkiewicz Remigiusz

Paszkiewicz Remigiusz

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Remigiusz Paszkiewicz jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od 1994 r. pracował w Biurze Projektów (obecnie ORLEN Projekt) Petrochemii Płock S.A. W latach 1996-2001 był zatrudniony w Ministerstwie Finansów, a do 2007 r. w Narodowym Banku Polskim.
Od 2007 r. ponownie w PKN ORLEN. Najpierw jako zastępca dyrektora w Biurze Grupy Kapitałowej, a następnie dyrektor Biura ds. Unipetrolu oraz p.o. prezesa Zarządu Inowrocławskich Kopalń Soli SOLINO S.A. Od 1 stycznia 2009 r. członek Zarządu ANWIL S.A. Od 29 czerwca 2010 r. p.o. Prezesa Zarządu ANWIL S.A. Od 1 października 2010 r. Prezes Zarządu - Generalny Dyrektor. Ze stanowiska zrezygnował w połowie kwietnia 2012 r. Od kwietnia 2012 r. p.o. Prezesa, od czerwca prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.