CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Panasiuk Sławomir

Panasiuk Sławomir

Firma: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Cybernetyki o specjalności eksploatacja systemów komputerowych, podyplomowych studiów z Informatyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu. Karierę zawodową rozpoczął w 1988 roku w Zespole Informatyki Warszawskiego Okręgu Wojskowego, w którym pracował do roku 1997, osiągając stanowisko kierownika zakładu. W latach 1997-1999 był szefem wydziału eksploatacji systemów komputerowych Departamentu Administracyjno-Koordynacyjnego MON-u. Z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych związany jest od roku 1999. Był m.in. szefem zespołu ds. Informatycznych Systemów Aplikacyjnych oraz dyrektorem Działu Informatyki jak również dyrektorem generalnym ds. Technologii. W roku 2006 został powołany w skład Zarządu KDPW S.A. Jako członek Zarządu odpowiadał za IT i bezpieczeństwo korporacyjne. W ramach tych zadań nadzorował Dział Rozwoju Systemów Informatycznych, Dział Eksploatacji Systemów Informatycznych i Biuro Bezpieczeństwa, a do 2008 roku Dział Nadzoru i Biuro Administracyjno-Gospodarczy. Uczestniczył we wszystkich najważniejszych projektach biznesowych realizowanych przez KDPW. Kierował procesem wdrożenia nowego systemu depozytowo-rozliczeniowego kdpw_stream. Nadzorował również wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP. Koordynował także działania z zakresu bezpieczeństwa korporacyjnego, w tym doskonalenie modelu zarządzania ryzykiem operacyjnym. Od 30 czerwca 2009 roku jest wiceprezesem Zarządu odpowiadając za prace Działu Rozwoju Systemów Informatycznych, Działu Eksploatacji Systemów Informatycznych i Biura Bezpieczeństwa, Działu Operacyjnego oraz Izby Rozliczeniowej. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Giełdowego.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.